Föredrag: (Alla biljetter bokas/köps vid infodisken)

Presenteras i september

Lördag;

11,00–12,00

12,00–13,00 

13,00–14,00  

14,00–15,00  

15,00–16,00 

 

Söndag:

11,00–12,00 

12,00–13,00  

13,00–14,00